Cmentarz

OPŁATY ZA MIEJSCA GRZEBALNE NA CMENTARZACH W OLECKU

Cmentarz przy ul. Leśnej

Treść akordeonu
L.p.Rodzaj grobuOpłata netto w zł
1.Tradycyjny ziemny pojedynczy400,00
2.Tradycyjny ziemny podwójny (pionowy)500,00
3.Tradycyjny ziemny podwójny (poziomy)600,00
4.Tradycyjny ziemny podwójny (dwupoziomowy)900,00
5.Tradycyjny ziemny dziecinny200,00
6.Ziemny urnowy (przy pochówku 1-szej urny)400,00
7.Grobowiec (pojedynczy)700,00
8.Grobowiec podwójny (pionowy)900,00
9.Grobowiec podwójny (poziomy)1100,00
10.Grobowiec podwójny (dwupoziomowy)1600,00
11.Miejsce pod kolumbarium rodzinne (przy pochówku 1-szej urny)500,00
12.Dodatkowe miejsce w grobie ziemnym400,00
13.Dodatkowe miejsce w grobowcu500,00
L.p.Rodzaj grobuOpłata netto w zł
1.Trumna ze zwłokami200,00
2.Urna z prochami200,00
3.Trumna w grobie dziecinnym100,00
4.Urna z prochami w kolumbarium rodzinnym200,00
L.p.Rodzaj grobuOpłata netto w zł
1.Tradycyjny ziemny pojedynczy300,00
2.Tradycyjny ziemny podwójny (pionowy)400,00
3.Tradycyjny ziemny podwójny (poziomy, dwupoziomowy)600,00/800,00
4.Tradycyjny ziemny dziecinny200,00
5.Ziemny urnowy300,00
6.Kolumbarium rodzinne400,00
L.p.Rodzaj grobuOpłata netto w zł
1.Tradycyjny ziemny pojedynczy, grobowiec pojedynczy600,00
2.Tradycyjny ziemny podwójny (pionowy), grobowiec podwójny (pionowy)700,00
3.

Tradycyjny ziemny podwójny (poziomy, dwupoziomowy),

grobowiec podwójny (poziomy)

900,00
4.Tradycyjny ziemny dziecinny400,00
5.Ziemny urnowy600,00
6.Kolumbarium rodzinne600,00
L.p.Opłaty karneOpłata netto w zł
1.Za ustawienie pomnika bez uzyskania zgody Administratora2000,00
2.Za wykopanie miejsca grzebalnego bez zgody Administratora2000,00
3.Za każdy dodatkowy 1 cm przy postawieniu pomnika przekraczającego obrys miejsca grzebalnego (w rzucie poziomym)100,00

Cmentarz przy ul. Gołdapskiej

Treść akordeonu
L.p.Rodzaj grobuOpłata netto w zł
1.Tradycyjny ziemny pojedynczy800,00
2.Tradycyjny ziemny podwójny (pionowy)1000,00
3.Tradycyjny ziemny podwójny (poziomy)1200,00
4.Tradycyjny ziemny podwójny (dwupoziomowy)1200,00
5.Tradycyjny ziemny dziecinny300,00
6.Ziemny urnowy (przy pochówku 1-szej urny)500,00
7.Grobowiec (pojedynczy)1000,00
8.Grobowiec podwójny (pionowy)1800,00
9.Grobowiec podwójny (poziomy)2200,00
10.Grobowiec podwójny (dwupoziomowy)3200,00
11.Miejsce pod kolumbarium rodzinne (przy pochówku 1-szej urny)1000,00
12.Dodatkowe miejsce w grobie ziemnym600,00
13.Dodatkowe miejsce w grobowcu800,00
L.p.Rodzaj grobuOpłata netto w zł
1.Trumna ze zwłokami300,00
2.Urna z prochami300,00
3.Trumna w grobie dziecinnym200,00
4.Urna z prochami w kolumbarium rodzinnym300,00
L.p.Rodzaj grobuOpłata netto w zł
1.Tradycyjny ziemny pojedynczy400,00
2.Tradycyjny ziemny podwójny (pionowy)500,00
3.Tradycyjny ziemny podwójny (poziomy, dwupoziomowy)700,00/900,00
4.Tradycyjny ziemny dziecinny200,00
5.Ziemny urnowy300,00
6.Kolumbarium rodzinne500,00
L.p.Rodzaj grobuOpłata netto w zł
1.Tradycyjny ziemny pojedynczy, grobowiec pojedynczy600,00
2.Tradycyjny ziemny podwójny (pionowy), grobowiec podwójny (pionowy)700,00
3.

Tradycyjny ziemny podwójny (poziomy, dwupoziomowy),

grobowiec podwójny (poziomy)

900,00
4.Tradycyjny ziemny dziecinny400,00
5.Ziemny urnowy600,00
6.Kolumbarium rodzinne600,00
L.p.Opłaty karneOpłata netto w zł
1.Za ustawienie pomnika bez uzyskania zgody Administratora2000,00
2.Za wykopanie miejsca grzebalnego bez zgody Administratora2000,00
3.Za każdy dodatkowy 1 cm przy postawieniu pomnika przekraczającego obrys miejsca grzebalnego (w rzucie poziomym)100,00

Usługi na cmentarzach komunalnych

Treść akordeonu

L.p.

Rodzaj usługi

Cena netto w zł

1.

Opłata za przygotowanie pomnika w celu wykopania grobu do pochowania zwłok, tj. zdjęcie płyty z kamienia i wywiezienie nadmiaru ziemi

500,00

2.

Opłata za przygotowanie pomnika w celu wykopania grobu do pochowania zwłok, tj. zdjęcie płyty z lastryko i wywiezienie nadmiaru ziemi

350,00

 

Wykopanie grobu w pomniku

500,00

3.

Wykopanie grobu ziemnego

400,00

4.

Wykopanie grobu ziemnego głębinowego (w pionie)

550,00

5.

Wykopanie grobu dla dziecka lub ziemnego urnowego

150,00

6.

Nadzór

100,00

Sprzątnięcie nagrobka – posprzątanie terenu dookoła grobu; zamiecenie liści; usunięcie starych kwiatów, zniczy i innych przedmiotów; umycie grobu; zapalenie jednego małego znicza:

L.p.Rodzaj grobuCena netto w zł
1.Grób pojedynczy (do 90 cm szerokości płyty)60,00
2.Grób podwójny (do 190 Cm szerokości płyty)100,00
3.Grób powyżej 190 cm szerokości płyty150,00
4.Grób dziecinny50,00

Usługi dodatkowe ( cena nie obejmuje kosztów zakupu):

Zapalenie dodatkowego znicza15,00
postawienie kwiatów, wiązanki itp.50,00

Każdorazowa usługa jest dokumentowana fotograficznie. Zdjęcia posprzątanego grobu wysyłamy bezpłatnie na pocztę e-mail lub tradycyjną pocztą za opłatą 15 zł.

Przez użyte określenia należy rozumieć:

 1. pochówek – pochowanie zwłok w grobie,
 2.  dochowanie – pochowanie kolejnych zwłok do istniejącego grobu,
 3. ekshumacja – wydobycie pochowanych wcześniej zwłok,
 4. grób ziemny tradycyjny – dół w ziemi, do którego składa się trumnę ze zwłokami, szczątkami ludzkimi lub urnę i zasypuje ziemią,
 5. grobowiec – dół w ziemi, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, do którego składa się trumnę ze zwłokami, szczątkami ludzkimi lub urnę i zakłada sklepienie,
 6. grób ziemny tradycyjny dziecięcy – grób niewymurowany stanowiący dół w ziemi, do którego chowa się trumnę ze zwłokami dziecka i zasypuje wydobytą ziemią z tego dołu; wymiary: długość 1,2 m, szerokość 0,6m.
 7. grób ziemny tradycyjny pojedynczy – grób niewymurowany stanowiący dół w ziemi, do którego chowa się trumnę ze zwłokami lub szczątkami ludzkimi po ekshumacji i zasypuje wydobytą ziemią z tego dołu; wymiary: długość 2,2 m, szerokość 1 m.
 8. grób ziemny tradycyjny podwójny pionowy – grób niewymurowany stanowiący dół w ziemi, przeznaczony na dwie trumny ze zwłokami lub szczątkami ludzkimi po ekshumacji składane pojedynczo w dwóch poziomach i zasypuje wydobytą ziemią z tego dołu; wymiary: długość 2,2 m, szerokość 1,3 m,
 9. grób ziemny tradycyjny podwójny poziomy – grób niewymurowany stanowiący dół w ziemi, przeznaczony na dwie trumny ze zwłokami lub szczątkami ludzkimi po ekshumacji składane obok siebie na jednym poziomie i zasypuje wydobytą ziemią z tego dołu; wymiary: długość 2,2 m, szerokość 2 m.,
 10. grób ziemny tradycyjny podwójny dwupoziomowy – grób niewymurowany stanowiący dół w ziemi, przeznaczony do pochówku trumien ze zwłokami lub szczątkami ludzkimi po ekshumacji składane w dwóch poziomach obok siebie i zasypuje wydobytą ziemią z tego dołu; wymiary: długość 2,2 m, szerokość 2 m.,
 11. grób ziemny urnowy– grób niewymurowany stanowiący dół w ziemi, do którego chowa się urnę zawierającą prochy ludzkie powstałe w wyniku spopielenia i zasypuje wydobytą ziemią z tego dołu; wymiary: długość i szerokość nie przekraczające wymiarów określonych w pkt. 7.
 12. grobowiec pojedynczy – grób stanowiący dół w ziemi, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, przeznaczony na jedną trumnę ze zwłokami lub trumnę ze szczątkami ludzkimi po ekshumacji jednej osoby zmarłej; wymiary: długość 2,2 m, szerokość 1 m.
 13. grobowiec podwójny pionowy – grób stanowiący dół w ziemi, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, przeznaczony na dwie trumny składane jedna na drugiej na dwóch poziomach, przedzielony murem lub betonem zbrojonym o grubości 6 cm, tak, by każda trumna usadowiona była w osobnej komorze; wymiary: długość 2,2 m, szerokość 1,3 m.
 14. grobowiec podwójny poziomy – grób stanowiący dół w ziemi, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, przeznaczony na dwie trumny składane obok siebie na jednym poziomie, przedzielony murem lub betonem zbrojonym o grubości 6 cm, tak, by każda trumna usadowiona była w osobnej komorze; wymiary: długość 2,2 m, szerokość jest wielokrotnością określoną w pkt. 12.
 15. grobowiec podwójny dwupoziomowy – grób stanowiący dół w ziemi, w którym boki są murowane do poziomu gruntu, przeznaczony na trumny składane obok siebie w dwóch poziomach , przedzielony murem lub betonem zbrojonym o grubości 6 cm, tak, by każda trumna usadowiona była w osobnej komorze; wymiary: długość 2,2 m, szerokość jest wielokrotnością określoną w pkt. 12.
 16. miejsce pod kolumbarium rodzinne – miejsce przeznaczone do pochówku urn z prochami o wymiarach 1,5m x 1,5m.
 17. kolumbarium rodzinne – grób murowany, w którym umieszcza się urny z prochami o max szerokości 1m i długości 1,5m.