Sprzedaż i dzierżawa pojemników

Mycie i dezynfekcja pojemników na komunalne odpady stałe

TBS Sp. z o. o. w Olecku świadczy usługę mycia i dezynfekcji pojemników na komunalne odpady stałe na terenie Gminy Olecko.

Pojemniki czyszczone są gotową mieszanką myjąco-dezynfekującą posiadającą atest Głównego Inspektoratu Sanitarnego.
W przypadku zlecenia usługi przez Stronę nieposiadającą umowy z TBS Sp. z o. o. na wywóz nieczystości stałych, pojemnik należy uprzednio opróżnić.
W pozostałych przypadkach pojemniki zostaną opróżnione przez pracowników Przedsiębiorstwa bezpośrednio przed realizacją usługi.
Wykonanie usługi można zlecić w Sekretariacie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Olecku mieszczącym się przy ul. Kolejowej 31/20 w Olecku.

Więcej informacji uzyskają Państwo pod numerem telefonu 87 52 02 267 lub mailowo [email protected]

Wielkość pojemnika

Cena brutto

120 / 240 l

40,00 zł / szt

1100 l

80,00 zł / szt