Kontakt

Towarzystwo Budownictwa Społecznego 
Spółka z o.o. w Olecku

NIP 847 14 68 126
REGON 511491459

Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy:

Numer alarmowy 510-499-370

Służy wyłącznie do powiadamiania w nagłych sytuacjach