Dostępność

Deklaracja dostępności do strony internetowej Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Olecku Sp. z o.o.

Deklaracja dostępnościRaport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego

  • dokument do pobrania raport

Plan działania

Tekst łatwy do czytania

    Deklaracja dostępności