Przepisy prawne

Ustawa o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego

Ustawa o ochronie lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego